Skip to content

Nieuws

BINDER GmbH & Co. KG

Waarborg voor onze producten: ons Kwaliteitsbeheer

Wat zou BINDER zijn zonder zijn betrokken, competente medewerkers? Na de introductie van onze verkoopafdeling aan het begin van deze serie, richten we onze aandacht nu op onze afdeling Kwaliteitsbeheer. Deze afdeling is zeer belangrijk voor ons bedrijf: hier draait alles om kwaliteit – van het product tot de toepassing en van de service tot het proces.

Om elk proces binnen ons bedrijf vanuit kwaliteitsoogpunt te kunnen bekijken, hebben we onze afdeling Kwaliteitsbeheer organisatorisch onderverdeeld in de secties Kwaliteitsborging en Kwaliteitsbeheer. De sectie Kwaliteitsborging houdt zich bezig met de operationele organisatie van onze productie. De sectie Kwaliteitsbeheer richt zich op alle organisatorische en strategische maatregelen die we nemen ter verbetering van de kwaliteit van onze producten, diensten, toepassingen of processen. Het doel: op alle afdelingen de effectiviteit en efficiëntie van onze werk-, product- en serviceprocessen optimaliseren.

Taken van de sectie Kwaliteitsborging
De taken van de sectie Kwaliteitsborging zijn divers. Dit begint bij de kwaliteitsplanning tijdens de ontwikkeling en het ontwerp van een product, gaat verder met de inspectie van inkomende goederen en kwaliteitsborging tijdens de voorbewerking en afwerking, en eindigt tot slot met de inspectie van uitgaande goederen. Andere speerpunten van de activiteiten van de sectie Kwaliteitsborging zijn kwaliteitsbeheersing en kwaliteitscontrole van onze producten. Hierbij wordt ook altijd gekeken naar optimalisatiemogelijkheden om onze producten te verbeteren.

Uitsluitend 100% geteste producten verlaten ons bedrijf
Al zodra de goederen binnenkomen en tijdens de voorbewerking nemen we steekproeven en controleren we of de productkwaliteit in orde is. Tijdens de eindcontrole of opleveringstest wordt dan een 100% test uitgevoerd: we onderwerpen elke turbine en elke motor aan een uitgebreide test. De resultaten worden digitaal opgeslagen en geëvalueerd. Op basis hiervan kunnen we voor elk serienummer een inspectiecertificaat aanmaken. Ook onze besturingssystemen en schakelkasten worden volledig getest voordat ze naar de klant gaan.

Kwaliteitsborging is daarmee dan ook stevig verankerd in elke afdeling van ons bedrijf. Dit toont aan hoeveel belang wij hechten aan kwaliteitsbeheer.