Skip to content

Impressum

BINDER GmbH

BINDER GmbH & Co KG

Eike-Kerstein-Straße 4
D-31789 Hameln

Telefoon: +49 5151 / 96266-0
Fax: +49 5151 / 96266-49

E-mail: info@binder24.com

Directeur: Siegfried Binder, Sibylle Binder, Felix Binder
Standplaats van het bedrijf: 31789 Hameln
Handelsregister: Amtsgericht Hannover HRA 201445
Umsatzsteuer-ID.: DE269028151
Steuernummer: 22 201 65315

Verantwoordelijk voor de inhoud, conform § 10 (Mediendienste-StaatsVertrag, Duits staatsverdrag inzake mediadiensten): Felix Binder

Design en realisatie

Köhler + Partner GmbH
E-Mail: info@koehler-partner.de
www.koehler-partner.de

Verantwoording beeldmateriaal
© op al het beeldmateriaal op de website rust copyright

De hiernavolgende beelden worden op onze internetsite gebruikt:

AdobeStock 95141602 | AdobeStock 61014835 | AdobeStock 112003780 | GettyImages 200012840 002 | GettyImages 200012840 002 | shutterstock 284497844 | shutterstock 80322160 | Fotolia 199896245 | AdobeStock 48284335 | AdobeStock Asier

Uitsluiting aansprakelijkheid

1. Inhoud van de site
De auteur is niet verantwoordelijk voor actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard als gevolg van gebruik respectievelijk niet gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de aanbieding geheel of gedeeltelijk zonder specifieke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te stoppen.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen van deze site naar internetpagina’s van derden (zgn. links), die zich buiten de verantwoordelijkheid van de auteur, bevinden, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend dan van kracht kunnen worden, als de auteur van de inhouden op de hoogte is en het hem technisch mogelijk zou zijn geweest en in alle redelijkheid van hem verwacht zou kunnen worden, dat hij in geval van inhouden die in strijd zijn met de wet, het gebruik hiervan had kunnen verhinderen.

De auteur verklaart derhalve uitdrukkelijk, dat ten tijde van het plaatsen van de link, de betreffende gelinkte pagina’s geen illegale inhouden bevatten. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele of toekomstige vormgeving en op de inhouden van de gelinkte pagina’s. Derhalve distantieert hij zich bij deze uitdrukkelijk van alle inhouden van alle gelinkte pagina’s, die na het plaatsen van de link zijn veranderd. Deze constatering geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor notities van derden in door de auteur vervaardigde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten.

Voor illegale, foutieve en onvolledige inhouden en in het bijzonder voor schade, die ontstaat uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de pagina, waarnaar wordt verwezen, aansprakelijk, en niet degene, die via links uitsluitend naar de betreffende links verwijst.

3. Auteurs- en handelsmerkrecht

Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken vallen zonder restrictie onder de bepalingen van het voor het betreffende merk geldende handelsmerkrecht en de bezitrechten van de geregistreerde eigenaar.

Uitsluitend op basis van het louter en alleen noemen van handelsmerken mag de conclusie niet worden getrokken, dat deze niet door het recht van derden zijn beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten is uitsluitend het recht van de auteur van de pagina’s. Het vermenigvuldigen of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden gezien als deel van het internetaanbod, waarvandaan naar deze website werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet geheel overeen zouden komen met de geldende rechtspositie, blijft de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document en de inhoud daarvan onverminderd van kracht.